Juridisch raadgevers
Maatwerk in Recht


De Juridisch raadgevers!

Wie zijn wij?

Lacus Legal bestaat al sinds 2016 met als grootste doel om betrouwbaar en betaalbaar advies te geven in juridische procedures. Inmiddels hebben wij ruim 300 verschillende clienten mogen bijstaan in hun juridische zaken. Van incassowerkzaamheden voor een verhuurder tot rechtszaken over letsel, bij ons kan iedereen altijd terecht.

Wij geloven niet in dure kantoren of dure woorden. Wij geloven dat juridische zaken al ingewikkeld genoeg zijn en onze clienten vooral baat hebben bij een goed, snel, betaalbaar en duidelijk advies!

Procederen kan altijd nog!
Het meerendeel van de zaken kunnen volgens ons worden opgelost zonder een kostbare of lange rechtszaak. Onze kracht ligt in onze aanpak die er voor zorgt dat 90% van onze zaken geen rechtszaak wordt en partijen onderling tot een goede uitkomst komen.

Ons juridisch blog


"Juridische zaken hoeven niet ingewikkeld te zijn"

Huurverlaging

Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur. Omdat woningen schaars zijn vragen verhuurders vaak hoge bedragen voor hun woningen. De wetgever vindt echter dat een huurprijs wel in verhouding moet staan tot wat men er voor krijgt. Om deze reden bestaan er diverse procedures om uw huurprijs (tijdelijk) te verlagen.

De huurprijs is te hoog

Een huurwoning wordt beoordeeld op basis van een puntensysteem. Dit puntensysteem geeft een richtlijn van wat de huur van een woning moet zijn.
In het puntensysteem wordt rekening gehouden met de oppervlakte, ligging en faciliteiten van de woning. De puntentelling kan je zelf invullen en is te vinden op de website van de huurcommissie .

Wat als de puntentelling een lagere huurprijs aangeeft?

Wanneer uit de puntentelling blijkt dat de huurprijs inderdaad lager zou moeten zijn dan het bedrag dat u nu betaalt dan kan je het formulier met een brief sturen aan de verhuurder. In de brief vraag je in dat geval of de huur aangepast kan worden naar het niveau van de puntentelling. De meeste verhuurders kennen het puntensysteem en in veel gevallen zullen zij dan ook akkoord gaan of proberen te onderhandelen voor een compromis.

Mijn verhuurder wil de huur niet aanpassen

Als de verhuurder besluit om niet mee te gaan in het voorstel dan heeft u twee keuzes. U kunt naar de rechter of de huurcommissie. De huurcommissie is een organisatie die zich bezig houdt met huurzaken. Het oordeel van de huurcommissie is bindend en kan enkel ongedaan worden gemaakt door een procedure bij de rechtbank.

Wat doet de huurcommissie?

De huurcommissie gaat meestal zelf kijken in uw woning en meet o.a. de oppervlakte na. Zij bekijken of er gebreken zijn en of het puntentellingschema dat u heeft ingevuld klopt. De huurcommissie nodigt u en de verhuurder daarna uit voor een zitting.

Wat gebeurt er bij een zitting van de huurcommissie en wie is daar bij?

Tijdens een zitting krijgen beide partijen de kans aan te geven waarom zij vinden dat de huur omlaag moet of gelijk moet blijven. Op basis van de argumenten en de puntentelling doet de commissie daarna een uitspraak waar partijen zich aan zullen moeten houden. Bij een zitting is vanzelfsprekend de commissie zelf aanwezig. De commissie bestaat uit een aantal leden die onafhankelijk zijn en vaak veel kennis hebben van huurrecht of bouwrecht. Zowel de huurder als de verhuurder mogen komen. Vaak nemen de partijen een deskundige mee, een gemachtigde. Een gemachtigde kan een advocaat, jurist of andere deskundige zijn maar bijvoorbeeld ook een familielid.

Wat gebeurt er na de uitspraak van de huurcommissie?

De huurder en de verhuurder krijgen beiden een brief met de uitspraak. In de uitspraak staat beschreven wat de nieuwe huurprijs moet zijn. Er kunnen ook andere dingen in de uitspraak staan zoals het terugbetalen van teveel betaalde huur. De huurder en de verhuurder kunnen in beroep tegen de uitspraak. Dit moeten zij doen bij de rechtbank. Komt er geen beroep binnen de gestelde termijn dan is de uitspraak bindend.

Hoe kan Lacus Legal mij helpen bij huurzaken?

Wij hebben talloze procedures bij de huurcommissie en de rechtbank gevoerd over huurzaken. Wij hebben voor zowel huurders als verhuurders gewerkt en weten daardoor exact welke eisen u kunt stellen en waar u recht op heeft. Lacus Legal helpt u vanaf het begin van de zaak tot het einde. Wij vullen met u het puntenschema in, nemen contact op met de verhuurder en staan u bij in de procedure. Als huurder is het inschakelen van Lacus Legal bijna altijd interessant omdat de kosten die u kwijt bent aan de jurist eenvoudig worden terugverdiend door de permanente verlaging van de huurprijs.

Hoe kan ik een zaak indienen bij Lacus Legal?

In contact komen met Lacus Legal kan op verschillende manieren. Wij zijn altijd bereikbaar via ons email adres: info@lacuslegal.nl . Indien er toch vragen vooraf bestaan dan kan je ons altijd tijdens kantooruren even bellen op 070-2042770


Onze specialisaties

Huurzaken

Huren, verhuren, gebreken, huurprijzen

Geschillen

Procederen, mediation en commissies

Incasso

Innen, beslag, hulpverlening

Overeenkomsten

Opstellen, nakijken, aanpassen en vernietigen

Arbeidsrecht

Loon, ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag

Klanten beoordelen Lacus Legal gemiddeld met een 4.8/5.0