Geschillen

Iedereen heeft wel eens te maken met een geschil. Voor bedrijven is dit niet anders. In elk geschil heeft u een belang. Soms wenst u de zaak zo snel en stil mogelijk af te wikkelen en soms wil u juist duidelijk uw verschil van mening kenbaar maken of zelfs voor de rechter brengen.

Elk geschil kent een andere aanpak die af hangt van de door u gewenste uitkomst. Procederen kan maar is in veel gevallen niet nodig. Wij bepalen met u de strategie en staan u bij de gesprekken met de tegenpartij. Mocht het tot een zaak komen dan staan wij u graag bij bij de rechter

Wij staan u bij in geschillen met de volgende instanties:

Belastingdienst
Huurtoeslag
Zorgtoeslag
Kinderopvangtoeslag
Inkomstenbelasting
Omzetbelasting
Bezwaarprocedures
Uitstelverzoeken
Betalingsregelingen

Huurcommissie
Verlaging huur (puntentelling)
Gebreken huurwoning
Bezwaar huurverhoging
Splitsing all in huur

Gemeente
Uitkeringen
Schuldhulp
Omgevingsverguninngen
Planschade
WMO
PGB
TOZO
Horecavergunningen
Dwangsommen
Erfpacht / Grondhuur

CAK / Zorgverzekeringen
Betalingsachterstanden
Wanbetalersregeling
Betalingsregelingen
Afmeldingen


IND
Asielaanvraag
Inburgering
Naturalisatie
Gezinshereniging

UWV
Tewerkstellingsvergunning
Uitkeringen
Verblijf en arbeid
Invorderingen
Arbeidsongeschiktheid
Reintegratie

Wacht niet te lang, bel ons vandaag nog voor een afspraak.

Bezwaarchriften en beroepspoocedures zijn vaak tijdgebonden. Als u niet op tijd in bezwaar gaat dan kan uw bezwaar niet ontvankelijk worden verklaard wat betekent dat uw bezwaar niet behandeld wordt. Neem zo snel mogelijk contact met ons op zodat wij succesvol bezwaar kunnen aantekenen.